Odborne a férovo

I-ALPINIST je vaším riešením prác v prípade zlej dostupnosti (komplikovaného prístupu) z dôvodu výšky/ hĺbky.

Riešenie poskytujeme prostredníctvom horolezeckej techniky určenej pre práce vo výškach, využitie vysokozdvižných plošín, spolupráce so žeriavom, lešení a  rebríkov s istením.

Mnohokrát je potrebná kombinácia týchto spôsobov riešenia, aby bolo sprístupnené požadované pracovisko, prípadne kôli zvýšeniu efektivity práce.

 

Tešíme sa na spoluprácu.

Našou prioritou je po dôkladnom zhodnotení dopytu a osobnej obhliadke ponúknuť riešenie vyhovujúce bezpečnostným predpisom (bezpečnosť pracovníka a okolia s ohľadom na životné prostredie) zároveň vykonávať práce efektívne, aby výsledná cena bola prijateľná pre klienta.  

Náš tím pozostáva z profesionálov s dlhoročnou praxou, čo zaručuje odbornosť vykonávaných prác.

Bezpečnosť a pracovné postupy

Bezpečnosť je pre nás prioritou číslo jedna. Je dosiahnuteľná obhliadkou, dôsledným vyhodnotením rizík, plánovaním a dodržiavaním postupov pri práci v súlade s platnými predpismi.

Naša práca je úzko spätá s mnohými nebezpečenstvami, ku ktorým sa nemôžeme správať ľahostajne. Z tohto dôvodu musíme dbať na predpisy určené pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou.

Bezpečnosť nesmie byť ovplyvňovaná vidinou zisku alebo úspory času, až potom je možné ju dlhodobo udržať.

Osoba vykonávajúca prácu vo výške je ohrozená pádom, zosunutím prípadne prepadnutím, a preto sa musí využívať osobné prípadne kolektívne zabezpečenie.

Bezpečnosť zaisťujeme rôznymi typmi lán v kombinácii s celotelovým úväzom a zachytávačom pádu, zábradliami a záchytnými bezpečnostnými sieťami.

V tomto segmente dochádza k neustálemu vývoju, takže sa snažíme neprestajne zdokonalovať a držať krok s novými trendami.

Pri prácach vo výškach dochádza aj k ohrozeniu okolia a osôb, ktoré sa v ňom pohybujú, preto je potrebné vymedziť si ochranné pásmo.

Ochrané pásmo sa vymedzuje do všetkých strán od fasády, na ktorej sa práce vo výškach vykonávajú. Pri komínoch sa dodržiava rádius ochranného pásma stanovený podľa výšky objektu.

Naši pracovníci používajú tiež OOPP (osobné ochranné pracovné prostriedky) na ochranu sluchu, zraku, dýchacích ciest a tela.