Služby

Kompletný rozsah práce vo výškach
Umývanie okien a čistenie rôznych druhov fasád
Umývanie okien a čistenie fasád
Náter a oprava fasád / striech
Silikonovanie
Náter a oprava fasád / striech
Konštrukčné práce a montáž
Viazačské prace 
Konštrukčné práce a montáž /  Viazačské prace 

 

Reklamné plachty
a svetelné reklamy
Reklamné plachty a svetelné reklamy
Industriálne komíny
Industriálne komíny
Ochrana proti vtáctvu:
siete, ostne a plašiče
Ochrana proti vtáctvu: siete, ostne a plašiče

 

Umývanie okien a čistenie rôznych druhov fasád

Vďaka mnohoročným skúsenostiam sme schopný ponúknuť riešenie čistenia na akýkoľvek typ fasády.

V dnešnej dobe je veľký dopyt po tejto službe vykonávanej horolezeckou technikou, keďže je trendom stavať budovy so sklenenou fasádou a v mnohých prípadoch s neotváratelnými oknami.

Taktiež sa stáva, že architekti nie dostatočne domyslia sprístupnenie fasády na následnú údržbu, alebo sa estetického hladiska zvolí typ fasády, ktorý je náročný na prístup.

V týchto prípadoch je použitie horolezeckej techniky pre práce vo výškach, plošiny, lešení, prípadne rebríkov nevyhnutnosťou. Sme schopní skombinovať tieto spôsoby na dosiahnutie efektívného riešenia. Dôležité je správne zvoliť čistiace prostriedky, spôsoby odstránenia rôznych typov znečistenia: mastnoty, prach, výfukové plyny, znečistenie vtáctvom.

Vykonávame aj čistenie a údržbu žalúzii. K ich čisteniu využívame špeciálne kefy s prívodom vody, ale aj vysokotlakové čističe. V prípade interierových žalúzii je postup odlišný a riešenie ponúkame zväčša vysávaním / ručným dočistením.

Náter a oprava fasád / striech

Ponúkame nie len služby súvisiace s čistením fasád, ale aj ostatnou údržbou.

Počnúc náterom, opravou fasádnej omietky, protikoróznym náterom plechových striech, opravou netesností striech... vieme vyhovieť akejkoľvek požiadavke.

Časom je potrebné na každej budove vykonávať opravy fasády, striech a tesnení fasády. Niektoré úkony sú potrebné iba na zlepšenie estetickej stránky budov, iné je nevyhnutné vykonať z dôvodu poškodenia fasády, keďže následné prenikanie vody može spôsobovať nemalé škody.

Silikonovanie

S použitím rôznych druhov silikónov sme schopní opraviť pôvodné silikónové, gumené tesnenia v prípade potreby ich nahradiť.  Dajú sa taktiež aplikovať pri špárovaním fasád.

 

 

Konštrukčné práce a montáž
Viazačské prace 

Montáž kovových, drevených konštrukcii a následná údržba

Manipulačné práce s ťažkými bremenami / spolupráca so žeriavom

Viazanie bremien

Montáž komunikačnej technológie vo výškach / antény, šíriče, paraboly

Industriálne komíny

 

Náter komínov

Znižovanie, búranie

Reklamné plachty a svetelné reklamy

Inštalácia reklamných plácht

Montáž konštrukcii (reklamných nosičov)

Montáž a oprava svetelných reklám

Rebranding reklamných nosičov

Ochrana proti vtáctvu: siete, ostne a plašiče

Ponúkame taktiež riešenie ochrany objektu pred vtáctvom.

Vtáky svojim dlhodobým pobytom znehodnocujú objekt. Čistenie následne môže byť náročnejšie a samozrejme aj drahšie. Z tohto dôvodu je vhodné im čo najskôr zamedziť prístup do budovy/na fasádu. 

Inštaláciou týchto produktov sa predchádza znečisteniu objektov od trusu, peria, odpadu z hniezd ako i šíreniu infekčných chorôb prenášaných vtáctvom.

Ponúkané alternativy: 

Siete proti vtáctvu:  Rôzne materialy, farby, rozmery. Mnohé spôsoby uchytenia. Snažíme sa o čo najmenší  zásah do fasády.  

Ostne:  Taktiež viacero veľkostí, tvarov aj materialov. Zväčša aplikované na parapetách a hranách.

Plašiče: Makety dravcov, infračervené a ultrazvukové plašiče